Vi är en markentreprenad som tar hand om allt som har med mark och anläggning att göra i Jönköping. Vi har bred kompetens och genuint engagemang och vet att de tjänster vi erbjuder håller omatchad kvalitet. För detta har vi tillskansat oss ett gott rykte och en lång lista med nöjda kunder, något som vi är mycket stolta. Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa tjänster och arbetar alltid med samma strikta fokus på att leverera det allra bästa åt våra kunder.

All vår personal har gedigen utbildning och är certifierade för de tjänster inom dränering och markarbete som vi erbjuder. Vi lämnar inget åt slumpen.

Verktyg & maskiner

Dränering och markarbete kräver tillgång till stora maskiner av olika slag. Alla maskiner som behövs finns i vårt maskinstall och de genomgår regelbunden service för att alltid stå klara att leverera när de behövs. Várje maskin styrs av utbildad, kompetent personal och vi har alltid allas säkerhet som främsta prioritet. När vi arbetar hos dig så tar vi givetvis med oss de verktyg och maskiner som behövs, du kan lita på att allt arbete utförs enligt gällande föreskrifter och rekommendationer.

KVALITETSPOLICY

NMC ANLÄGGNING AB SKALL:

  • Genom lyhördhet för kundens önskemål skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.
  • Erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard så att kostnaden för entreprenaden blir så optimal som möjligt för kund.
  • Skapa ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantörer för att säkerställa entreprenadens kvalitet.
  • Att minst uppfylla beställarens krav samt att göra varje projekt till en del i det lärande som gör nästa projekt ännu lite bättre.

 

MILJÖPOLICY

  • NMC Anläggning AB är miljöcertifierat av Jönköpings kommun enligt Göteborgsmodellen som bygger på ISO 14001.
  • Systemet är miljösäkrat inom ramen Svensk miljöbas.
  • Vid varje val av material eller tjänst beaktas miljöaspekterna.

 

ARBETSMILJÖ

  • Vår målsättning är en bra arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.
  • Arbetsgivaren är i huvudsak ansvarig för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs att alla medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.